Strahovský klášter

Strahovský klášter založený roku 1143 plným názvem Královská kanonie premonstrátů na Strahově je jednou z nejvýznamnějších architektonických památek České republiky. Klášter byl založený olomouckým biskupem Jiřím Zdíkem, který přivedl do českých zemí nový řeholní řád premonstrátů. Ti zbudovali nejdříve dřevěné stavení kláštera a také započali stavbu románské baziliky. Poté, co byla dokončena, pokračovala stavební aktivita vybudováním kamenných klášterních budov.

Hmotný a duchovní rozvoj kláštera přerušili husité, když jimi byl klášter ve 14. století vypleněn, toto období až do konce 16. století znamenalo pro klášter dobu úpadku a doslovného živoření.

Po příchodu Jana Lohelia, který se v roce 1586 stal strahovským opatem, došlo k obratu a začala obnova kláštera, jak po stránce stavební, tak i duchovní. Byl přestavěn zchátralý kostel, vybudovány klášterní dílny, obnoveny budovy opatství a byly zřízeny nové zahrady. V 16. století žila v klášteře dvanáctičlenná komunita bratří. V roce 1612, na opatský stolec zasedl Kašpar Questenberg, který dokončil přestavbu dolních ambitů a prelaturu. Knihovní sál, dnes nazývaný Teologický byl dokončen v roce 1672.

18. století pokračovala přestavba kláštera v barokním stylu a vznikl nový letní refektář, došlo k přestavbě pivovaru a hospodářského zázemí kláštera. Poslední velkou aktivitou v areálu kláštera byla stavba nového knihovního sálu, dnes nazývaného Filosofický, který byl dokončen roku 1797. V této podobě vydržely objekty, než došlo k násilnému zrušení klášterů komunistickým režimem. Po roce 1989 se do kláštera opět vrátili premonstráti a byla započata nákladná rekonstrukce celého areálu, která pokračuje dodnes.

Součástí klášteru premonstrátů je Bazilika Nanebevzetí Panny Marie, která byla mnohokrát přestavována, a proto zde můžeme najít ukázky mnoha stavebních slohů. Strahovská opatská bazilika je místem, kam byly roku 1627 přeneseny ostatky Svatého Norberta, zakladatele premonstrátského řádu.

V budově konventu se nachází Ambity (románské křížové chodby), Kapitulní síň, Letní refektář, Zimní refektář, ve středu dvora nazývaného Rajský dvůr se nachází bazén, který byl počátkem 90. let rekonstruován. Ke klášterním zahradám přináleží zahrada Konventní a Opatská, Vyhlídka s vinicí a Velká strahovská zahrada.

Bezpochyby nejvýznamnější je Strahovská knihovna s rozsahem kolem půl milionu knižních svazků. Další významnou sbírkou je kolekce obrazů, čítající téměř půldruhého tisíce maleb od středověku po současnost.

V dnešní době nabízí Strahovský klášter dva samostatné návštěvnické okruhy a stále zde probíhají bohoslužby.

 

 

 

 

 

Ilustrační foto: Technologie hl. m. Prahy, a.s.

 

 

Při přípravě textu byly využity informace z webu Strahovského kláštera (www.strahovskyklaster.cz).

Joomla SEF URLs by Artio
Tento web používá k poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies