Pražská Loreta

Pražská Loreta se nachází na východní straně Loretánského náměstí v Praze na Hradčanech. Jedná se o loretánskou kapli, která spadá do barokních staveb. Věž se zvonkohrou tvoří hlavní fasádu do náměstí, za ní se nachází nádvoří, které je lemované poutními ambity a kostelem Narození Páně. Klášter kapucínů při kostele Panny Marie Andělské je spojen s areálem krytou chodbou. Raně barokní postranní kaple je součástí hlavního průčelí do náměstí, které je vrcholně barokní. Na stavbě se podílel Kryštof Dientyenhofer a dokončil ji Kilián Ignác Dietzenhofer. Fasádu tvoří tři štíty, které jsou zdobeny sochami Panny Marie a archanděla Gabriela a vrcholící věží, která je lemována sv. Kryštofem a Annou. Svatý Antonín Paduánský a František z Assisi obklopují trojdílný vchod, na balkoně se nachází svatý Josef a Jan křtitel a krajní kaple zdobí na levé straně sv. felix z Cantalice a na pravé straně svatý Jan Nepomucký s andílky. Terasa, která se nachází před průčelím je ohrazena balustrádovým zábradlím, jež zdobí 19 soch a  9 sousoší andílků. Svatá chýše, která je součástí Lorety, byla počátkem 18. století obestavěna na půdorysu čtverce barokními ambity s obrazy svatých patronů či patronek proti nemocem a utrpení. Každé zastavení má své klekátko. Nejproslulejší kaplí z této části je určitě kaple Extáze svatého Františka, v níž je umístěn obraz od Petra Brandla. Sousoší Krista vítězného, které je součástí dvou kašen, se nachází v travnaté části dvora. V prvním patře ambitu se ukrývá část cenné sbírky votivních a liturgických předmětů z doby pozdní gotiky, renesance, baroka a historismu. Jedná se o druhou nejcennější chrámovou klenotnici v České republice.

 

 

Na den svátku Panny Marie, 15. srpna 1695, se rozezněla zvonkohra poprvé. Ta se v současné době rozezní každou hodinu. Zvonkohra, kterou sestrojil hodinář Petr Neumann, je řízena elektronicky a jde o největší chrámovou zvonkohru v celé Evropě. Skládá se ze třiceti zvonů a zvonků ulitých v Amsterdamu a je umístěna pod cibulovitou báň hodinové věže. Z těchto třiceti zvonků však hraje jen 27 a zbylé tři jsou jsou jen na ozdobu, protože nejsou napojeny na klaviaturu a a ani pedálnici.

 

 

Joomla SEF URLs by Artio
Tento web používá k poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies