Detekce míry koroze stožárů veřejného osvětlení

Součástí činností souvisejících se správou, provozem a údržbou pražského veřejného osvětlení, a souvisejících technologií, je detekce míry koroze stožárů.

Proto v THMP i v letošním roce v této činnosti pokračujeme, jelikož nám získané informace pomáhají určit, které stožáry jsou na hranici morální (technologické) životnosti. Díky tomu můžeme účinněji pokračovat v plánované obnově stožárového vybavení světelných míst veřejného osvětlení v Praze.

Zároveň hledáme optimální metodu, jak míru koroze těchto stožárů detekovat, a to nejen z hlediska efektivity, ale také z hlediska objemu vynaložených prostředků.

Na míru koroze stožárů VO má vedle použitého materiálu vliv i jeho podloží, povětrnostní podmínky a případně také uložení ostatních sítí.

Nedávno jsme testovali nedestruktivní metodu na vybraném souboru stožárů různých délek (4 – 10 metrů), rozdílné šířky a různých druhů (s paticemi nebo bez nich).

V tomto případě testu samotnému předcházelo zadání parametrů stožáru do ovládacího programu (souřadnice stožáru, jeho délka, zatížení světelnou soustavou a ostatními doplňky), následovala optická kontrola (případné poškození stožáru, povrchové zrezivění, sklon vůči podloží apod.). Po té speciální zařízení s GPS jednotkou umístěné na stožáru a propojené s počítačem vyhodnotilo jeho stav na základě informací získaných z kmitajícího stožáru.

95 % vybraných stožárů prošlo testem s dobrým výsledkem, u těch zbylých byla doporučena jejich výměna.

Tato metoda zároveň určuje, jak se stožáry nakládat dále a doporučuje termín další kontroly zařízení. Díky tomu získáváme datové vstupy pro komplexní péči o ocelové konstrukce soustavy veřejného osvětlení.

Joomla SEF URLs by Artio
Tento web používá k poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies