Před necelými dvěma lety, v červnu roku 2019, pražští radní odsouhlasili vznik vůbec první dlouhodobé koncepce pražského veřejného osvětlení (VO). Ta má být koncepčním materiálem upravujícím nejen jeho budoucí opravu a údržbu, ale i modernizaci a obnovu. Práce na koncepci intenzivně probíhají a všech jejich devět částí má být hotovo už v lednu příštího roku. Čtyři z nich pro hlavní město zpracovávají externí dodavatelé, zbylých pět pak městská společnost Technologie hlavního města Prahy (THMP). Ta aktuálně pracuje na zatřídění 4 600 pražských komunikací podle různých předem stanovených kritérií.

 

Nové zatřídění ulic a veřejných prostorů je časově poměrně náročná část vznikajícího dokumentu, probíhá od začátku letošního roku a bude pokračovat až do ledna roku 2022. „V této chvíli máme jasně stanovenou metodiku hodnocení a definované parametry, podle kterých probíhá. Teď už jen musíme každé ulici, uličce nebo veřejnému prostoru v Praze přiřadit konkrétní zařazení, které vlastně definuje, jak se v daném místě bude svítit,“ uvedl radní HMP Jan Chabr. „Někde bude například definováno, že má mít osvětlení vyšší teplotu chromatičnosti, jinde nižší, někde bude Koncepce požadovat černý nátěr stožárů, jinde zelený a podobně,“ zobecnil radní různé pohledy na budoucí parametry pražského veřejného osvětlení.

 

Podle předsedy představenstva THMP Tomáše Jílka městská společnost při zařazování ulic do jednotlivých kategorií zvažuje celou řadu aspektů. „Určující je například kriminalita, hustota dopravy, parkování vozidel, jestli jde o rezidenční oblast nebo administrativní část města, zda je komunikace jednosměrná nebo směrově rozdělená, kolik je na ulici přechodů pro chodce, podchodů a podobně,“ popsal. THMP při zpracování využívá i analýzu dopravní nehodovosti. „Vymezili jsme si křižovatky, kde často dochází k dopravním nehodám. Tam se budeme snažit dimenzovat svítidla tak, aby odpovídala reálné situaci na pražských komunikacích. Nehodovost ale nemusí nutně souviset s nevhodným osvětlením, veřejné osvětlení by však mělo k bezpečnosti vždy přispívat,“ doplnil Tomáš Jílek.

 

Základní klasifikace ulic a veřejných prostorů je rozdělena do tří kategorií, z nichž každá se dále člení do různých tříd, na něž navazují zejména normované intenzity osvětlení. „A tady dochází k zásadnímu průlomu, poprvé budou hromadně pražské komunikace a prostory zatříděny i do takzvaných adaptivních tříd osvětlení. To je odborný název pro budoucí stmívání osvětlení například v době nižší intenzity dopravy nebo v pozdních nočních hodinách. Adaptivní třídy zajistí, aby i v době ztlumeného osvětlení nedošlo k porušování platných norem,“ vysvětlil Tomáš Jílek, jak to bude s dnes tak diskutovaným stmíváním nebo vypínáním osvětlení v Praze.

 

Společnost Technologie hlavního města Prahy v rámci Koncepce zpracovává analýzu současného stavu, koncepci obnovy pražského VO, její ekonomické zhodnocení, světelně-technickou část a finální elektronizaci systému, ve kterém bude celá koncepce integrována a udržována. Další dodavatele připravují architektonicko-urbanistickou část, část týkající se vlivů na životní prostředí a hygienu nebo třeba průzkum trhu dostupných technických řešení a svítidel.


 

 

 

Joomla SEF URLs by Artio