Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

Vážení obchodní partneři a žadatelé o vydání závazného stanoviska, tyto zásady mají za cíl informovat Vás, jakým způsobem Technologie hlavního města Prahy, a.s. (dále jen „THMP“) shromažďuje, zpracovává, používá a předává Vaše osobní údaje (společně dále „zpracování osobních údajů“). 

Osobními údaji se rozumí informace týkající se určité osoby, kterou lze na základě této informace, případně ve spojení s dalšími informacemi, identifikovat.

Nejběžnějšími příklady osobních údajů, které THMP v rámci každodenní podnikatelské činnosti zpracovává, jsou:

  • identifikační údaje (zejména jméno a příjmení, pozice) a kontaktní údaje (zejména e-mailová adresa a tel. spojení) obchodních partnerů (fyzických osob), příp. zástupců, zaměstnanců, spolupracovníků nebo členů statutárních orgánů obchodních partnerů (právnických osob).
  • identifikační údaje (zejména jméno a příjmení, pozice) a kontaktní údaje (zejména e-mailová adresa a tel. spojení) novinářů a PR kontaktů.
  • identifikační údaje žadatelů a investorů za účelem vydání závazného stanoviska, které slouží jako podklad ke stavebnímu či územnímu řízení v rámci plánované stavební činnosti na území Hlavního města Prahy.
  • identifikační údaje (zejména jméno a příjmení) a kontaktní údaje (zejména tel. spojení) osob nahlašujících výpadky služeb poskytovaných THMP nebo poničená zařízení veřejného osvětlení.

 

Více na informací se nachází na webu THMP

Joomla SEF URLs by Artio