THMP zhodnotila roční dodávky energií pro město a jeho organizace

THMP zhodnotila roční dodávky energií pro město a jeho organizace

 

Praha, 5. března 2024 – Městský správce veřejného osvětlení, společnost Technologie hlavního města Prahy, včera předložila radě hlavního města hodnotící zprávu k zajištění energií za uplynulý rok 2023. Svoji činnost městského obchodníka s energiemi společnost zahájila na začátku roku zajištěním energií pro pražskou soustavu veřejného osvětlení. V druhém pololetí pak jako přímý dodavatel rozšířila služby o nákup energií pro Magistrát hlavního města Prahy, městskou policii a více než 200 městských organizací. Celková spotřeba elektrické energie za rok 2023 přesáhla 120 gigawatt hodin (GWh) při počtu více než 4000 odběrných míst.

 

„Díky zvolené nákupní strategii bylo u elektrické energie dosaženo celkových ročních úspor ve výši cca 253 milionů korun s DPH, počítáno proti zákonem zastropovaným cenám v roce 2023, a to při průměrné účtované ceně 3 134 korun/MWh s DPH. Z více než dvou třetin se do výše úspor promítlo druhé pololetí, kde hrálo klíčovou roli navýšení objemu zajišťovaných dodávek, vývoj tržních cen a v neposlední řadě přesoutěžení podmínek, které snížilo cenovou přirážku ke spotovým cenám. U plynu bylo při ceně 1 717 korun/MWh s DPH dosaženo oproti vládnímu stropu celkové roční úspory ve výši téměř 6 miliónů korun,“ uvedl předseda představenstva THMP Tomáš Jílek. „V roce 2024 dodá THMP elektrickou energii do více než 4000 odběrných míst s předpokládanou roční spotřebou 125 GWh a plyn do 900 odběrných míst s předpokládanou roční spotřebou 110 GWh,“ doplnil Jílek.

 

Podle Michala Fišera, člena představenstva THMP, se společnost na plnohodnotný vstup na trh v uplynulém roce intenzivně připravovala. „THMP dosáhla registrace u OTE jako subjekt zúčtování, uzavřela kontrakty s velkoobchodními partnery a vstoupila na krátkodobý trh. Interně byly nastaveny všechny potřebné procesy včetně metodického řízení, zavedení potřebné IT infrastruktury jak na straně prodeje a zákaznické obsluhy, tak na straně obchodování,“ upřesnil Fišer. Zároveň bylo dokončeno vybudování kompetencí aktivního účastníka energetického trhu pro stabilní zajišťování dodávek komodity s ohledem na specifické potřeby zákazníků.

 

––

 

THMP je správcem a servisním partnerem široké škály technologických zařízení v metropoli. Vlajkovou lodí společnosti je péče o síť veřejného osvětlení, nasvěcuje také pražské památky a zajišťuje světelnou vánoční výzdobu a stromy. Dále se stará o městský kamerový systém, světelná signalizační zařízení, dopravní a telematické systémy, veřejné a věžní hodiny a obnovuje mobiliář na zastávkách MHD. Pro všechny technologie provozuje nonstop jednotný dispečink pro hlášení poruch a řízení servisních zásahů, kterých provede přes 25 tisíc ročně. THMP se podílí na chytrých řešeních pro Prahu v oblasti e-mobility a fotovoltaiky a působí jako městský obchodník s energiemi. Cílem THMP je fungující město příjemné pro život obyvatel a jeho návštěvníků.

 

Joomla SEF URLs by Artio